Bảng so sánh tỷ giá USD Ðài Loan (TWD) tại 3 ngân hàng

Cập nhật bảng so sánh tỷ giá USd Đài Loan (TWD) nhanh nhất trong ngày hôm nay, được chúng tôi cập nhật tại các ngân hàng lơn Việt Nam. Tỷ giá TWD vào lúc 9h00 sáng hàng ngày có thể thấy có 0 ngân hàng tăng giá, 0 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 0 ngân hàng tăng giá và 0 ngân hàng giảm giá.

Cụ thể như sau: Tại ngân hàng HSBC có mức giá là 650,00 VNĐ/TWD giá bán ra rẻ nhất là HSBC là 690,000 VNĐ/TWD.

Bảng chuyển đổi tỷ giá tiền Tiền Đài Loan sang tiền Việt, tỷ giá tiền Đài Loan ngày hôm nay có mức giá cụ thể như sau:

Đô la Đài Loan = 1 TWD = 751.40 VND (Một đô la Đài Loan bằng bảy trăm năm mốt đồng Việt Nam)

10 Đô la Đài Loan = 10 TWD = 7 514.09 VND (Mười đô la Đài Loan bằng bảy nghìn năm trăm mười bốn đồng Việt Nam)

100 Đô la Đài Loan = 100 TWD = 75 140.90 VND (Một trăm đô la Đài Loan bằng bảy mươi năm nghìn một trăm bốn mươi đồng Việt Nam)

1000 Đô la Đài Loan = 1000 TWD = 751 409.09 VND (Một nghìn đô la Đài Loan bằng bảy trăm năm mốt nghìn bốn trăm linh chín đồng Việt Nam)

triệu Đô la Đài Loan = 1.000.000 TWD = 751.409091 VND (Một triệu đô la Đài Loan bằng bảy triệu năm trăm mười bốn đồng không trăm chín mươi đồng Việt Nam)

Bảng so sánh tỷ giá USD Ðài Loan (TWD) tại 3 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Đô la Ðài Loan (TWD) tại 3 ngân hàng

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua  Bán Bán 
BIDV 674,18 760,80
HSBC 653,00 653,00 688,00 688,00
Sacombank 723,12 818,35