Cổ đông lớn là gì? Trở thành cổ đông lớn có cần phải báo cáo?

Cổ đông là khái niệm chúng ta thường bắt gặp trong các công ty, doanh nghiệp. Cổ đông được hiểu là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp của một công ty cổ phần.

Vậy cổ đông lớn là gì? Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở lên số cổ phiếu​ có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

Tức là, số cổ phần của bạn trong một tập đoàn, doanh nghiệp phải đạt từ mức 5% trở lên trong tổng số những người cùng đầu tư đó.

Quyền lợi của cổ đông lớn là gì bạn có biết?

Về mặt nguyên tắc, ở một công ty cổ phần, quyền lợi của mỗi cổ phần biểu quyết là hoàn toàn giống nhau. Vậy quyền lợi của cổ đông lớn là gì? Có chăng, “số quyền” của họ nhiều hơn các cổ đông nhỏ lẻ khác mà thôi.

Để đi đến thống nhất một vấn đề cần biểu quyết, cổ đông lớn sẽ có nhiều phiếu hơn các cổ đông nhỏ lẻ. Quyền lợi của cổ đông lớn, phần nhiều bắt nguồn từ những lần biểu quyết như vậy. Ngoài ra, mỗi một cổ đông lớn còn có các quyền cơ bản sau:

+ Quyền bỏ phiếu: Với số cổ phiếu tương ứng, cổ đông có thể bỏ phiếu hay thông qua đại diện do cổ đông uỷ quyền một cách hợp pháp để bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động của công ty

+ Quyền nhận phần giá trị tài sản còn lại của công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản. Tỷ lệ nhận tương ứng với tỷ lệ cổ phần của cổ đông

+ Quyền lựa chọn: lựa chọn mua thêm cổ phần của công ty khi công ty tăng vốn điều lệ, chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần thường.

+ Quyền chuyển nhượng cổ phần mình đang nắm giữ, một số cổ đông như cổ đông sáng lập…

Vậy cổ đông lớn là gì? Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở lên số cổ phiếu​ có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

Các bước để trở thành cổ đông lớn là gì?

Để biết được các bước trở thành cổ đông lớn là gì, trước hết bạn cần phải tìm hiểu làm thế nào để có thể mua cổ phần trong các công ty, doanh nghiệp. Muốn mua cổ phần,  bạn cần phải thực hiện đúng các bước sau đây:

+ Mở tài khoản vốn.

+ Ký hợp đồng mua bán cổ phần và thanh toán tiền qua tài khoản vốn.

+ Đăng ký thông tin vào sổ cổ đông và cấp giấy chứng nhận cổ phần.

+ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan cấp phép.

+ Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty.

Để biết được mình có phải là cổ đông lớn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào phần trăm cổ phần bạn đầu tư vào công ty.

theo nhipsongvietnam.com tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: