Đất rừng sản xuất là gì? đất rừng sản xuất có được chuyển mục đích

254

Đất rừng sản xuất là gì

1.  Đất rừng sản xuất được Nhà nước giao, cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp.

Đất rừng sản xuất được Nhà nước giao, cho thuê thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu tiền thuê đất hàng năm đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư sản xuất lâm nghiệp.

 • Đất ở nông thôn là gì ? Đất ở nông thôn và đất thổ cư có gì khác nhau?
 • Nở hậu là gì ? Có nên thiết kế nhà hình thang nở hậu
 • Sở hữu kỳ nghỉ là gì ? Khách hàng có hợp đồng sở hữu có lợi ích gì
 • Đất sạch là gì?
 • Bảo lãnh đối ứng là gì? Mở bảo lãnh tại ngân hàng Vpbank như thế nào ?

 • Đất rừng sản xuất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư sản xuất lâm nghiệp.

  2.  Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất được sử dụng diện tích đất chưa có rừng để trồng rừng hoặc trồng cây lâu năm.

  3.  Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất rừng sản xuất được kết hợp kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái – môi trường dưới tán rừng.

  4.  Đất rừng sản xuất tập trung ở những nơi xa khu dân cư không thể giao trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thì được Nhà nước giao cho tổ chức để bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

  Đất rừng sản xuất có được chuyển mục đích

  Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

  a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

  b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

  c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

  d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

  đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

  e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

  g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

  Căn cứ theo điểm c Khoản 1 Điều này thì đối với 5 ha đất rừng phòng hộ của gia đình bạn có thể xin chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng cây lâu năm  thuộc nhóm đất nông nghiệp theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013.


  Bạn đang đọc bài viết Đất rừng sản xuất là gì? đất rừng sản xuất có được chuyển mục đích tại chuyên mục Tin bất động sản, trên website Tin Tức Giải Trí.

 • Nở hậu là gì ? Có nên thiết kế nhà hình thang nở hậu
 • Đất ở nông thôn là gì ? Đất ở nông thôn và đất thổ cư có gì khác nhau?
 • Đất sạch là gì?
 • Bảo lãnh đối ứng là gì? Mở bảo lãnh tại ngân hàng Vpbank như thế nào ?
 • Sở hữu kỳ nghỉ là gì ? Khách hàng có hợp đồng sở hữu có lợi ích gì
 • Chi phí vận hành là gì? Cách giảm chi phí vận hành của doanh nghiệp
 • Đường dân sinh là gì? quy định mở đường dân sinh như thế nào ?
 • Người việt nam định cư ở nước ngoài là gì
 • Bản đồ số là gì ? Đặc điểm bản đồ nào được gọi là bản đồ số
 • Thị trường bất động sản là gì ? Thông tin có ảnh hưởng thế nào với nhà đầu tư