Đất sổ hồng là gì? sổ hồng riêng thửa đất chung là gì?

Dưới đây là những tài liệu cũng cấp và giải đáp cho các bạn về những câu hỏi thắc mắc xoay quanh sổ hồng, có thể ai cũng biết về sổ hồng, nhưng không hiểu sổ hồng là gì? để làm gì? và sổ hồng chung riêng có ý nghĩa như thế nào? thì bài viết nào sẽ giải quyết hết tất cả những thắc mắc đó.

Đất sổ hồng là gì

Đất sổ hồng là gì? 

Sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành trong đó ghi rõ sở hữu nhà ở như thế nào, sử dụng đất ở thuộc sử dụng riêng hay chung, được cấp cho nhà riêng đất hoặc nhà chung đất như nhà chung cư. Sổ hồng có tên gọi tắt của giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Sổ hồng đồng sở hữu lại là giấy chứng nhận quyền sở hữu chung, trong đó có bằng hoặc nhiều hơn 2 chủ sở hữu mà không có quan hệ vợ chồng hay con cái của chủ sở hữu. Sổ hồng đồng sở hữu còn có tên gọi khác là sổ riêng chung thửa, sổ hồng chung.

Sổ hồng khác sổ đỏ như thế nào?

Sổ đỏ là tên gọi của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất (theo khoản 20 Điều 4 Luật Đất đai 2003)

Sổ hồng là tên gọi của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở được cấp cho chủ sở hữu theo quy định:

– Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

– Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Sổ hồng riêng thửa đất chung là gì?

Sổ Hồng Riêng là GCNQSD Đất Và các tài sản gắn liền với đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp được nhà nước công nhận quyền sở hữu theo hình thức sở hưu riêng có nghĩa là: chủ sở hữu được quyền định đoạt mua bán, tặng, cho, thế chấp, ủy quyền…. cho bất kì cá nhân tổ chức nào mà không cần sự cho phép của người khác

Sổ hồng chung ( đồng sở hữu): GCNQSD Đất Và các tài sản gắn liền với đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp được nhà nước công nhận quyền sở hữu chung ( lớn hơn hai chủ sở hữu mà không phải là vợ chồng hay con của chủ sở hữu) đối với tình trạng pháp lý này mọi vấn đề định đoạt liên quan đến thửa đất như mua bán, tặng, cho, thế chấp, ủy quyền….cần có sự đồng ý của các bên sở hữu.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về sổ hồng, sổ đỏ và là tư liệu giá trị để ccs bạn tham khảo.