Đề thi nghề tin học thpt excel (tham khảo + ôn luyện)

nhipsongvietnam.com biên soạn bài viết “Đề thi nghề tin học thpt excel (tham khảo + ôn luyện)” với mong muốn giúp các bạn thí sinh đang tìm kiến tài liệu có thể tự ôn để đạt kết quả tốt trong những kì thi với môn Excel, tuy không đầy đủ những bài viết cố gắng tổng hợp trọng tâm nhất những kiến thức, hy vọng sẽ giúp cho bạn đọc tự tin hơn bước vào kì thi:

Đề thi nghề tin học thpt excel. Ảnh minh hoạ

Đề thi nghề tin học thpt excel – câu hỏi tham khảo lí thuyết

  1. Trong Excel ta có thể mở được nhiều tập tin bảng tính, để làm việc với một tập tin bảng tính đã mở ta vào?

File

Home

View

Insert

2.Ô F100 trong bảng tính Excel nếu ta nhập 123ABC thì kết quả sẽ ở vị trí nào trong ô?

Bên phải.

Bên trái.

Giữa.

Không biết trước.

3.Để lưu một tập tin đã có với tên khác. Ta dùng?

Menu lệnh File/ Save As

Menu lệnh File/ Save.

Tổ hợp phím Ctrl+S.

Tổ hợp phím Ctrl +A

4.Trong Excel khi làm việc với một tập tin ta vào File, Save As là nhằm mục đích?

Lưu tập tin.

Lưu tập tin với một tên khác.

Di chuyển một sheet của tập tin sang tập tin khác.

Mở tập tin.

5.Để lấy lại nội dung vừa bị xoá thực hiện tổ hợp phím?

Ctrl+T

Ctrl+X

Ctrl+Z

Ctrl+B

6.Trong Excel để dán một khối ta dùng?

Menu lệnh Edit/Paste

Nút lệnh

Nút lệnh

Menu lệnh Insert/Paste

  1. Khi gõ 2 ở A2, 3 ở A3 và chọn cả 2 ô A2, A3 rồi tại góc phải dưới của vùng chọn (có xuất hiện dấu +) nhấn kép (double click) thì?

Xuất hiện dãy số lặp lại 2,3 cho đến hết theo vùng dữ liệu bên phải.

Xuất hiện dãy số 2, 3 cho đến hết theo vùng dữ liệu bên phải.

Xuất hiện dãy số thứ tự 1, 2, 3, 4, .. cho đến hết theo vùng dữ liệu bên phải.

Xuất hiện dãy số ngẫu nhiên nguyên cho đến hết theo vùng dữ liệu bên phải.

8.Trong Excel, để thêm một sheet trong một tập tin bảng tính, thực hiện?

Dùng menu lệnh Insert/Sheet

Dùng menu lệnh Format/Sheet

Dùng menu lệnh Tools/Sheet

Dùng menu lệnh Insert/Worksheet

9.Trong Excel, có thể sao chép khối vùng bằng cách sử dụng lần lượt các tổ hợp phím?

Ctrl+C, Ctrl+V

Alt+C, Alt+V

Ctrl+X, Ctrl+V

Ctrl+V, Ctrl+C

9.Cho biết phím tắt để sửa công thức trong Excel là:

F2

F4

F6

F8

10.Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào:

#

<>

><

&

11.Khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #REF! có nghĩa là:

Không tìm thấy tên hàm

Không tìm thấy địa chỉ tham chiếu

Không tìm thấy giá trị dò tìm

Hàm thiếu đối số

12.Khi nhập dữ liệu trên Excel thì đáp án nào sau đây đúng?

Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc định căn lề trái

Dữ liệu kiểu số sẽ mặc định căn lề trái

Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc định canh lề trái

Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc định căn lề trái

13.Trong MS Excel, chức năng dùng để:

Trộn dữ liệu giữa các ô

Cho dữ liệu trong ô xuống hàng hay không.

Thu hẹp độ cao của ô

Nới rộng ô theo chiều ngang.

14.Trong Excel ta có thể mở được nhiều tập tin bảng tính, để làm việc với một tập tin bảng tính đã mở ta vào?

File b. Home

View d. Insert

15.Ô F100 trong bảng tính Excel nếu ta nhập 123ABC thì kết quả sẽ ở vị trí nào trong ô?

Bên phải.

Bên trái.

Giữa.

16.Để lưu một tập tin đã có với tên khác. Ta dùng?

Menu lệnh File/ Save As

Menu lệnh File/ Save.

Tổ hợp phím Ctrl+S.

Tổ hợp phím Ctrl +A

17.Trong Excel khi làm việc với một tập tin ta vào File, Save As là nhằm mục đích?

Lưu tập tin.

Lưu tập tin với một tên khác.

Di chuyển một sheet của tập tin sang tập tin khác.

Mở tập tin.

18.Để lấy lại nội dung vừa bị xoá thực hiện tổ hợp phím?

Ctrl+T b. Ctrl+X

Ctrl+Z d. Ctrl+B

19.Trong Excel để dán một khối ta dùng?

Menu lệnh Edit/Paste

Nút lệnh

Nút lệnh

Menu lệnh Insert/Paste

20.Khi gõ 2 ở A2, 3 ở A3 và chọn cả 2 ô A2, A3 rồi tại góc phải dưới của vùng chọn (có xuất hiện dấu +) nhấn kép (double click) thì?

Xuất hiện dãy số lặp lại 2,3 cho đến hết theo vùng dữ liệu bên phải.

Xuất hiện dãy số 2, 3 cho đến hết theo vùng dữ liệu bên phải.

Xuất hiện dãy số thứ tự 1, 2, 3, 4, .. cho đến hết theo vùng dữ liệu bên phải.

Xuất hiện dãy số ngẫu nhiên nguyên cho đến hết theo vùng dữ liệu bên phải.

21.Trong Excel, để thêm một sheet trong một tập tin bảng tính, thực hiện?

Dùng menu lệnh Insert/Sheet

Dùng menu lệnh Format/Sheet

Dùng menu lệnh Tools/Sheet

Dùng menu lệnh Insert/Worksheet

22.Trong Excel, có thể sao chép khối vùng bằng cách sử dụng lần lượt các tổ hợp phím?

Ctrl+C, Ctrl+V

Alt+C, Alt+V

Ctrl+X, Ctrl+V

Ctrl+V, Ctrl+C

Đề thi nghề tin học thpt excel – Bài thực hành tham khảo

BẢNG THEO DÕI TIỀN BẢO HIỂM
Mã Số
Nhân Viên
Mức
Lương
Bệnh Viện
Điều Trị
Tiền
Bảo Hiểm
Ghi
Chú
Kết Quả
Tham Khảo
Q1-001 400,000 Đa khoa Trúng tuyến
Q2-002 500,000 Quận 3 Trái tuyến
Q3-003 600,000 Đa khoa Trái tuyến
Q1-004 550,000 C17 Trái tuyến
Q2-005 450,000 C17 Trúng tuyến
Q3-006 700,000 Quận 3 Trúng tuyến
Tổng Cộng
BẢNG TRA

Tuyến
Mức
Bảo Hiểm
Bệnh Viện
Bảo Hiểm
Q1 5% Đa khoa
Q2 10% C17
Q3 15% Quận 3
Yêu Cầu
Câu 1 Tính Tiền Bảo Hiểm cho mỗi bệnh nhân biết rằng Tiền Bảo Hiểm = Mức Lương * Mức Bảo Hiểm, trong đó:
 Mức Bảo Hiểm của từng người bệnh được quy định bởi hai ký tự đầu tiên bên trái của Mã Số Nhân Viên và tra theo Bảng Tra
Câu 2 Tính Tổng Tiền Bảo Hiểm
Câu 3 Tạo giá trị cho cột Ghi Chú: Nếu bệnh nhân nào mua Bảo hiểm và điều trị tại cùng một Bệnh viện thì ghi là “Trúng tuyến”, ngược lại là “Trái tuyến”
Trong đó : Bệnh viện mà Bệnh nhân mua Bảo hiểm thì dựa vào hai ký tự đầu tiên bên trái của Mã Số Nhân Viên và tra theo Bảng Tra
Ví dụ : Bệnh nhân Q1-001: Bệnh viện bảo hiểm là Đa Khoa mà điều trị cũng tại Đa Khoa thì là “Trúng Tuyến”,
còn nếu điều trị tại bệnh viện khác thì là “Trái tuyến”
Câu 4 Lộc ra những bệnh nhân đúng tuyến
Câu 5 Tô màu nền xanh lá cây cho những bệnh nhân dưới 500000
Câu 6 Tô màu chữ là đỏ cho những bệnh nhân có bệnh viện điều trị ở Đa khoa và C17
Câu 7 Lộc ra những bệnh nhân trái tuyến và có mức lương trên 500000

 

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết!