Giá xăng Việt Nam so với thế giới hiện nay như thế nào?

Tham khảo một thống kê thú vị của tạp chí Bloomberg về giá xăng của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đoán xem giá xăng Việt Nam so với thế giới hiện nay như thế nào bạn nhé

Giá xăng Việt Nam so với thế giới hiện nay như thế nào?

Từ năm 2014, tạp chí Bloomberg đã thực hiện thống kê thú vị cứ mỗi quý 1 lần về giá xăng dầu của 61 nước và nền kinh tế trên toàn thế giới. Bảng thống kê có chia đều cho ba nhóm  nước là:

  • Nhóm nước phát triển
  • Nhóm nước đang phát triển
  • Nhóm nước kém phát triển.

Nước nào có giá xăng rẻ nhất thế giới?

Đất nước có giá xăng rẻ nhất thế giới là Venezuela. Tại quốc gia này, giá xăng chỉ 0,01 USD/lít. Điều đó đồng nghĩa với chỉ chưa đến 230 VNĐ/lít xăng.

Nếu xét về tính kinh tế thì mỗi ngày, thu nhập của người dân Venezuela là 50,93 USD thì tính ra chi phi người dân nơi đây bỏ ra cho xăng xe gần như bằng 0.

Nước nào có giá xăng đắt nhất thế giới?

Theo thống kê của tạp chí đắt nhất Bloomberg thì nước có giá xăng đắt nhất thế giới là Hong Kong với giá 2,08 USD/lít., tương đương với 57.000 VNĐ/lit

Giá xăng kém kinh tế nhất thế giới thuốc về Ấn Độ

Tại Ấn Độ, giá xăng ở Ấn Độ 1,18 USD/lít trong khi thu nhập trung bình mỗi ngày của người dân là 5,87 USD. Như vậy người dân ở đây phải tiêu tới 20,11% thu nhập hàng ngày cho một lít xăng.

Đọc tin tức về giá xăng dầu hôm nay: