Giá xe Vision trả góp: Phiên bản đặc biệt có giá 31,5 triệu đồng

Có nên mua xe Vision trả góp hay không?

Để bạn có thể dễ dàng trong việc đưa ra quyết định xem có nên mua xe Vision trả góp hay không, chúng tôi thực hiện bảng tạm tính chi phí mua xe Vision trả góp dựa trên mức lãi suất cho vay mua xe hiện nay trả góp hiện tại là 1,15%, bạn đọc lưu ý mức lãi suất này được xem là cao so với lãi suất ngân hàng. Bảng chi phí mua xe Vision trả gópđược cập nhật như sau:

Mua xe Vision trả góp – lãi suất tháng 5/2020
Giá xe tại đại lý 35,800,000 35,800,000 35,800,000
% Trả trước 30% 40% 50%
Số tiền trả trước 10,740,000 14,320,000 17,900,000
Khoản cần vay 25,060,000 21,480,000 17,900,000
Lãi suất/tháng 1.25% 1.25% 1.25%
Tiền lãi/tháng 313,250 268,500 223,750
Tiền gốc/tháng 2,088,333 1,790,000 1,491,667
Tiền phải trả/tháng 2,401,583 2,058,500 1,715,417
Tiền gốc và lãi trong 12 tháng 28,819,000 24,702,000 20,585,000
Giá trị xe khi kết thúc trả góp 39,559,000 39,022,000 38,485,000
Chênh lệch 3,759,000 3,222,000 2,685,000

 

Bảng tin hôm nay đã cập nhật xong giá xe Vision trả góp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.