Hàng hóa quá cảnh là gì? Những điều cần biết

Hàng hóa quá cảnh là gì? Là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác dược thực hiện trong thời gian quá cảnh.

Hàng hóa quá cảnh là gì? Những điều cần biết

Những hướng dẫn về hàng hóa quá cảnh là gì?

Bạn muốn biết những hướng dẫn về hàng hóa quá cảnh là gì thì đừng bỏ qua những thông tin dưới đây:

+ Các loại hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, hàng hóa có độ nguy hiểm cao và hàng hóa thuộc danh mục cấm kinh doanh, xuất khẩu, tạm ngưng xuất khẩu, nhập khẩu được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. Thủ tục quá cảnh được giải quyết tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

+ Hàng hóa là vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và hàng hóa có độ nguy hiểm cao chỉ được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam khi được cấp phép.

+ Hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, cấm xuất nhập khẩu, tạm ngưng xuất nhập khẩu, hàng hóa được xuất nhập khẩu theo giấy phép, được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam khi được Bộ công thương cho phép.

+ Hàng hóa quá cảnh  lãnh thổ Việt Nam chịu sự giám sát của Hải Quan Việt Nam trong suốt thời gian lưu chuyển trên lãnh thổ Việt Nam.

+ Chủ hàng quá cảnh phải nộp lệ phí hải quan và các loại phí khác áp dụng cho hàng hóa quá cảnh theo quy định hiện hành của Việt Nam.

+ Hàng hóa quá cảnh không được tiêu thụ trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cần thiết tiêu thụ tại Việt Nam phải xin phép Bộ Công Thương.

+ Bộ Công Thương hướng dẫn thủ tục thực hiện quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam cho những Hiệp định quá cảnh có quy định khác với quy định tại Điều này.

+ Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục lưu kho, lưu bãi hàng hóa quá cảnh, thủ tục sang mạn, thay đổi phương tiện vận chuyển hàng hóa quá cảnh, gia hạn hàng hóa quá cảnh.

+ Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tuyến đường quá cảnh.

4 quy định về vận chuyển hàng hóa quá cảnh là gì?

+ Điều 242, Luật Thương mại năm 2005 quy định “Mọi hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài đều được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam và chỉ cần làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập và cửa khẩu xuất theo quy định của pháp luật”

+ Những loại hàng hóa là vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và các loại hàng hóa có độ nguy hiểm cao khác, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép

+ Những loại hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu chỉ được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam khi được Bộ trưởng Bộ Thương mại cho phép.

+ Việc vận chuyển hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa có độ nguy hiểm cao quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan.

Hy vọng rằng qua bài viết, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn hàng hóa quả cảnh là gì và những vấn đề liên quan đến hàng hóa quá cảnh.