Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa là gì?

Chúng ta vẫn thường nghe nhiều đến hai từ hàng hóa, nhưng thực tế, hàng hóa nghĩa là gì? Hàng hóa có bao nhiêu thuộc tính và những thuộc tính đó là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn đọc những khái niệm liên quan tới hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Trước tiên, hàng hóa được hiểu là sản phẩm của lao động, nó có thể thỏa mãn những nhu cầu nhất định của con người thông qua trảo đổi, mua bán. Hàng hóa tồn tại 2 thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng.

Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa là gì?

Hàng hóa và 2 thuộc tính của hàng hóa – giá trị sử dụng.

Để hiểu rõ hơn về hàng hóa và 2 thuộc tính của hàng hóa, trước tiên cùng tìm hiểu về giá trị sử dụng của hàng hóa

Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của hàng hóa, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, không kể nhu cầu đó được thoải mãn trực tiếp hay gián tiếp.

Đặc trưng:

Hàng hóa có thể có một hay nhiều giá trị sử dụng hay công dụng khác nhau. Số lượng giá trị sử dụng của một vật không phải ngay một lúc đã phát hiện ra được hết, mà nó được phát hiện dần dần trong quá trình phát triển của khoa học – kỹ thuật.

Giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn vì giá trị sử dụng hay công dụng của hàng hóa là do thuộc tính tự nhiên của vật thể hàng hóa quyết định.

Giá trị sử dụng hàng hóa chỉ thể hiện khi con người sử dụng hay tiêu dùng, nó là nội dung vật chất của của cải, không kể hình thức xã hội của cải đó như thế nào.

Hàng hóa ngày càng đa dạng, phong phú, hiện đại thì giá trị sử dụng ngày càng cao.

Hàng hóa và 2 thuộc tính của hàng hóa – Giá trị hàng hóa

Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.

Khi đã là hàng hóa thì tất nhiên sẽ có giá trị sử dụng. Một vật được coi là hàng hóa khi giá trị của nó phải là vật được sản xuất ra để bán, để trao đổi, tức là vật đó phải có giá trị để trao đổi. Trong kinh tế hàng hóa, giá trị sử dụng là cái mang giá trị trao đổi. Hàng hóa và 2 giá trị của hàng hóa luôn có quan hệ mật thiết với nhau và không thể tách rời.

+ Đặc trưng:

Giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa

Giá trị là một phạm trù lịch sử, nghĩa là nó chỉ tồn tại ở những phương thức sản xuất có sản xuất và trao đổi hàng hóa.

Giá trị hàng hóa biểu hiện quan hệ sản xuất xã hội, tức là quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng hóa.

Giá trị trao đổi chỉ là hình thức biểu hiện của giá trị, giá trị là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi. Giá trị thay đổi thì giá trị trao đổi cũng thay đổi theo.

Bài viết liên quan:

Sản xuất hàng hóa là gì?

Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa là gì?

Cách quản lý hàng hóa hiệu quả từ việc sắp xếp, hệ thống hàng hóa