Kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế

Thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế có lịch sử phát triển từ lâu đời và rất phong phú qua nhiều thế kỉ. Sự phát triển vượt bậc và rộng khắp của thị trường chứng khoán phái sinh hiện nay chính là kết quả của quá trình hình thành, thay đổi và sáng tạo qua hàng trăm năm.

Thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế là gì ?

Thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở. Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai. Tài sản cơ sở của nó có thể là hàng hóa như nông sản, kim loại,… công cụ tài chính cổ phần tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất,…

Bạn có biết vì sao mà hiện nay thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế lại phát triển mạnh như thế không? Là bởi vì nó đã đem lại lợi nhuận lớn và sự đảm bảo cho mỗi công ty hay cá nhân kinh doanh.

Chẳng hạn như đối với các nhà đầu tư nếu tham gia vào thị trường chứng khoán quốc tế thì họ có khả năng chốt lãi trước khi có biến động, các doanh nghiệp cũng luôn có mức giá giao dịch chắc chắn cho hợp đồng tương lai. Điều đó rất cần thiết đôi với mỗi người kinh doanh và muốn lớn mạnh hơn nữa.

Những nhà đầu tư thông minh có thể tận dụng được những biến động về giá để thu về lợi nhuận tức thời và ngắn hạn và giúp hấp dẫn các nhà đầu tư cho mình. Bên cạnh đó, họ có thể hạn chế được rủi ro do biến động tỷ giá trên thị trường vì có thể tính ngay được lỗ lãi tại thời điểm giao dịch, hoàn toàn chặn được rủi ro thị trường.

Kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế

Hãy nhanh tay tham gia ngay vào thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế

Thông qua những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ phần nào hơn về thị trường chứng khoán. Có thể nói thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế đã và đang phát triển rất mạnh, đóng góp vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế các nước cũng như hệ thống tài chính toàn cầu, đem lại lợi ích cho các thành viên thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán mới nhất:

Thị trường chứng khoán việt nam hiện nay có nhiều đổi mới

Tin nhanh chứng khoán vn, diễn biến TTCK hiện tại

Chú thích các tên và ký hiệu trong bảng điện tử chứng khoán trực tuyến