Quy hoạch đất ở xây dựng mới là gì?

Mời các bạn cập nhật những thông tin chi tiết về tin tức qui hoạch sử dụng đất trong bài viết này nhipsongvietnam.com sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những thông tin xoay quanh các vấn đề qui hoạch và xây dựng.

Quy hoạch đất ở xây dựng mới là gì

Quy hoạch đất ở xây dựng mới là gì?

Đất dân cư xây dựng mới và các loại đất ở khác tương tự (đất ở nhà vườn, đất ở cao tầng, thấp tầng) sẽ được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ chính thức theo quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung của TP.
Tuy nhiên, người dân chỉ được xây dựng theo tầng cao cơ bản, không bao gồm các tầng cộng thêm. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, bởi về nguyên tắc phải có quy hoạch 1/500, quy chế quản lý đô thị… mới được cấp phép xây dựng. Về lâu dài TP cần khẩn trương rà soát, lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu 1/500 trên địa bàn để căn cứ cấp phép xây dựng cho người dân.

Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.

2. Được lập từ tổng thể đến chi tiết; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế – xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã.

3. Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.

4. Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu.

5. Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

6. Dân chủ và công khai.

7. Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

8. Quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

 Trên đây là những thông tin về qui hoạch sử dụng đất đai, các bạn có thể truy cập chuyên mục “bất động sản” để cập nhật nhiều thông tin hơn.