Quyền thừa kế là gì? ủy quyền khai nhận quyền thừa kế

Bài viết này thông tin đến bạn đọc những tin tức chi tiết xoay quanh quyền thừa kế, những qui định của pháp laautj cho việc thừa kế quyền sử dụng đất sẽ như thế nào, cách khai và nhận ủy quyền thừa kế.

Quyền thừa kế là gì? ủy quyền khai nhận quyền thừa kế

Quyền thừa kế là gì?

Quyền thừa kế là Quyền để lại tài sản của mình cho người khác sau khi chết, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Bao gồm quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản cho người thừa kế theo pháp luật và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người thừa kế là gì?

– Người thừa kế (người hưởng di sản thừa kế của người đã chết theo di chúc hoặc theo pháp luật). Tại Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Người thừa kế là cá nhân phải là người sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế. Nhưng đã hình thành thai trước khi người để lại di sản chết, là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

– Người thừa kế được hưởng thừa kế khi đủ 18 tuổi. Trường hợp dưới 18 tuổi thì phải có người giám hộ.

– Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc bao gồm:

  • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
  • Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

Ủy quyền khai nhận quyền thừa kế

Mời các bạn xem qua câu hỏi dưới đây để hiểu hơn về khai nhận quyền thừa kế:

Con có thể đại diện cho mẹ nhận di sản thừa kế hay không? Phạm vi đại diện theo ủy quyền như thế nào?

Ông bà ngoại tôi đã mất và có 6 người con trong đó có mẹ tôi, ông bà có để lại một mảnh đất nhưng chưa ủy quyền thừa kế cho bất kỳ ai. Theo luật thì mảnh đất đó sẽ chia cho 6 người con. Mẹ của tôi đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bác và cậu của tôi xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất và muốn mẹ tôi phải về Hà Nội để giải quyết. Nhưng vì lý do sức khỏe mẹ tôi không về Hà Nôi giải quyết được.

Vậy mẹ tôi  muốn ủy quyền lại cho tôi có được không?

Theo như những gì bạn trình bày, nếu ông bà ngoại bạn mất mà không để lại di chúc thì di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật. Việc phân chia di sản thừa kế có thể tiến hành theo thỏa thuận của những người đồng thừa kế hoặc khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu phân chia di sản thừa kế.

Về nguyên tắc, bất kì người nào đều có thể ủy quyền cho người khác nhân danh mình thực hiện một hoặc nhiều giao dịch dân sự (trừ một số trường hợp đại diện theo ủy quyền thực hiện các vấn đề liên quan đến quan hệ nhân thân của người được đại diện như ủy quyền thực hiện ly hôn, ủy quyền thực hiện quyền thay đổi họ tên…); do vậy, nếu mẹ bạn không thể về Hà Nội để tiến hành thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hay có mặt tại Tòa án theo sự triệu tập của Tòa án thì có thể ủy quyền cho bạn đại diện thực hiện thay các hoạt động này theo Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015:

“1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.”

Tuy nhiên, bạn chỉ có thể đại diện thay mẹ bạn nhận thừa kế trong phạm vi văn bản ủy quyền đã xác lập theo điểm a Khoản 1 Điều 141 Bộ luật Dân sự 2015:

1. Người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn cứ sau đây:

c) Nội dung ủy quyền;

…”

Nếu bạn thực hiện các hoạt động vượt quá phạm vi đại diện của mình theo thỏa thuận thì hoạt động vượt quá phạm vi thỏa thuận đó sẽ không phát sinh hiệu lực theo Điều 143 Bộ luật Dân sự 2015:

“1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, trừ một trong các trường hợp sau đây:

a) Người được đại diện đồng ý;

b) Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý;

c) Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình vượt quá phạm vi đại diện.

2. Trường hợp giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch.

3. Người đã giao dịch với người đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện hoặc toàn bộ giao dịch dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch hoặc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

4. Trường hợp người đại diện và người giao dịch với người đại diện cố ý xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.”

Hy cọng bài viết này sẽ giúp cho các bạn giải quyết được những vấn đề về thừa kế , ủy quyền thừa kế, cám ơn các bạn đã dành thời gian để tham khảo bài viết.