Ranh lộ giới là gì? đất nằm trong lộ giới là gì?

Mời các bạn cập nhật những kiến thức trên chuyên mục “bất động sản hôm nay’ trong bài viết hôm nay nhipsongvietnam.com sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn những vấnđề liên quan đến ranh lộ giới, đất nằm trong ranh lộ giới.

Ranh lộ giới là gì? đất nằm trong lộ giới là gì?

Ranh lộ giới là gì? 

Lộ giới hay còn gọi là chỉ giới đường đỏ, chính là phần không được xây dựng từ cộc mốc chỉ giới đường đỏ sang 2 bên. Nhà nước đánh mốc lộ giới để nói rằng phần đất đó sau này có thể mở rộng hẻm, đường, người dân không được xây dựng các công trình kiên cố trên phần đất đó.

Theo quy định tại Điều 3 Luật xây dựng 2014, Việc quy định lộ giới hay chỉ giới đường đỏ trên bản đồ quy hoạch và thực địa để nhằm phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác.

Lộ giới là chỉ điểm cuối chiều rộng của con đường tính từ tim đường sang hai bên ( Vì còn khoảng lưu không từ mép đường đến điểm chỉ lộ giới ). Thường người ta cắm các cọc Lộ giới 2 bên đường để cảnh báo người dân không được xây dựng những công trình kiên cố trông phạm vi của các mốc lộ giới.

Đất nằm trong lộ giới là gì?

Thứ nhất, Lộ giới hay còn gọi là chỉ giới đường đỏ là cụm từ mà các cơ quan quản lý nhà nước dùng chỉ ranh giới quy hoạch khi mở đường hay mở hẻm. Theo Khoản 5 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 thì Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.

Thông thường người ta cắm các mốc lộ giới 2 bên đường với mục đích cảnh báo người dân, không được xây phép dựng các công trình kiên cố trong phạm vi mốc lộ giới. Bao gồm lòng đường, lề đường và cả vỉa hè.

Thứ hai, đất vướng lộ giới là phần diện tích đất nằm trong lộ giới mà nhà nước đã quy định. Cụ thể đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình.