Tại sao phải tính tỷ giá chéo, nguyên tắc và cách tính

Chắc đâu đó các bạn đã có nghe về khái niệm tỷ giá chéo, những có thể các bạn chưa biết hoặc có thể đã biết những chưa hiểu rõ về Tỷ giá chéo, bài viết này nhipsongvietnam.com sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc về tỷ giá chéo như:

Tại sao phải tính tỷ giá chéo, nguyên tắc và cách tính

Tỷ giá chéo là gì?

Tại sao phải tính tỷ giá chéo

Nguyên tắc tính tỷ giá chéo và cách tính tỷ giá chéo.

Những kiến thức cơ bản về tỷ giá chéo bạn nên biết

 Chúng ta sẽ lần lượt đi chi tiết nhé:

Như vậy:

Tỷ giá chéo là gì?

Tỷ giá chéo (Cross Rate) là tỷ giá giữa hai đồng tiền được tính toán thông qua một đồng tiền thứ ba. Cách xác định tygiá chéo như thế nào phụ thuộc vào cách các đồng tiền được yết giá là gián tiếp hay trực tiếp và tỷ giá xác định là tỷ giá mua hay tỷ giá bán. Tỷ giá chéo được xác định trong hai trường hợp.

Tại sao phải tính tỷ giá chéo?

Trên thị trường ngoại tệ luôn tồn tại chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán, đồng thời các ngân hàng yết giá, ngân hàng hỏi giá hay khách hàng của ngân hàng cũng ở nhiều vị trí khác nhau, do đó cần phải xác định tỷ giá chéo giữa các ngoại tệ ở vị trí khác nhau.

Tỷ giá chéo được xác định cho các ngoại tệ ở vị trí khác nhau đối với những người mua, người bán khác nhau gọi là tỷ giá chéo phức.

Nguyên tắc tính tỷ giá chéo

Một cách tổng quát, ta có công thức: A/B = A/C x C/B

Muốn xác định tỷ giá hối đoái của đồng tiền A so với đồng tiền B theo phương pháp tính chéo, ta lấy tỷ giá giữa đồng tiền A so với C nhân với tỷ giá của đồng tiền C so với B

Ví dụ: Tại Paris, Ngân hàng Quốc gia Paris công bố tỷ giá:

USD/EUR = 0.8100 GBP/EUR = 1.4634 Xác định tỷ giá: USD/GBP Ta có thể viết như sau:

USD/GBP = USD/EUR x EUR/GBP = (USD/EUR) x {1/ (USD/EUR )}

= (0.8100) x 1/1.4634 = 0.5535

Cách tính tỷ giá chéo phức hợp

Sau đây là cách tính tỷ giá chéo chính xác nhất. Trong đó:

  • X là tỷ giá mua và X+VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.
  • Y là tỷ giá mua và Y+CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.

Như vậy là nhipsongvietnam đã giải đáp cho các bạn những thắc mắc cơ bản về tỷ giá, hy vọng các bạn có sự trải nghiệm thú vị, các bạn hãy like, share nếu các bạn thích bài viết này nhé.