Thị trường giao dịch giá USD tại cần thơ hôm nay như thế nào?

Thị trường giao dịch tỷ giá ngoại tệ trên thế giới hiện đang có nhiều biến động mạng, đặc biệt đối với giá USD ở thời điểm hiện tại chịu ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, đặc biệt tỷ giá USD tại Cần Thơ đang được nhiều người quan tâm thể hiện chi tiết trong bài viết sau đây.

1 USD = 23.245 VNĐ (Một đô la Mỹ bằng Hai mươi ba nghìn, hai trăm bốn mươi lăm đồng)
1.000 USD = 23.355.000 VNĐ (Một nghìn đô la Mỹ bằng Hai mươi ba triệu, ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng)

Vậy 10.000 USD = 232.550.000 VNĐ (Mười nghìn đô la Mỹ bằng Hai trăm ba mươi hai triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng)

100.000 USD = 2.325.500.000 VNĐ (Một trăm nghìn đô la Mỹ bằng Hai tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng)

1 triệu USD = 23.255.000.000 VNĐ (Một triệu đô la Mỹ bằng Hai mươi ba tỷ, hai trăm năm mươi lăm triệu đồng)

1 tỷ USD = 23.255.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đô la Mỹ bằng Hai mươi ba nghìn, hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng)

Thị trường giao dịch giá USD tại cần thơ hôm nay như thế nào?

Tỷ giá USD tại các ngân hàng tại Cần Thơ

  1. Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 23.150 VND / 1 USD

2. Ngân hàng TPBank đang mua chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 23.220 VND / 1 USD

3. Ngân hàng MaritimeBank đang mua tiền mặt USD với giá cao nhất là: 23.200 VND / 1 USD

4. Ngân hàng SCB đang mua chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 23.156 VND / 1 USD

Ngân hàng bán ngoại tệ (USD)

Ngân hàng Đông Á, Eximbank, Kiên Long đang bán tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 23.240 VND / 1 USD

Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 23.240 VND / 1 USD

Ngân hàng TPBank đang bán tiền mặt USD với giá cao nhất là: 23.270 VND / 1 USD

Ngân hàng HSBC, SCB đang bán chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 23.250 VND/ 1 USD