Tỷ giá hối đoái, tỷ giá hối đoái thả nổi và ưu nhược điểm

Trong bài viết này nhipsongvietnam.com sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin về tỷ giá hối đoái và những điều bạn nên biết về thị giá hối đoái thả nổi bao gồm những nội dung như sau:

Tỷ giá hối đoái là gì?

Tỷ giá hối đoái cố định là gì?

Tỷ giá hối đoái thả nổi là gì?

Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái

Ưu nhược điểm của chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết

Tỷ giá hối đoái

Mời các bạn chúng ta đi chi tiết vào từng phân như sau:

Tỷ giá hối đoái là gì?

Các phương tiện thanh toán quốc tế được mua và bán trên thị trường hối đoái bằng tiền tệ quốc gia của một nước theo một giá cả nhất định. Vì vậy, giá cả của một đơn vị tiền tệ này thể hiện bằng một số đơn vị tiền tệ nước kia gọi là tỷ giá hối đoái (Đinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn, 2011).

Tỷ giá hối đoái chúng ta có 2 loại đó là tỷ giá hối đoái cố định và tỷ giá hối đoái thả nổi vậy:

Tỷ giá hối đoái cố định là gì?

Khái niệm tỷ giá hối đoái cố định. Tỷ giá hối đoái cố định là loại tỷ giá được giữ cố định trong một thời gian dài với biên độ dao động hẹp hoặc thay thế nội tệ bằng ngoại tệ.

Tỷ giá hối đoái thả nổi là gì?

Tỷ giá hối đoái thả nổi (floating exchange rate) tức là giá trị của đồng tiền đó được xác định dựa trên cung và cầu so với các đồng tiền khác. Điều này trái ngược với tỷ giá hối đoái cố định (pegging/fixed exchange rate) là chính phủ chủ động 100% việc xác định tỷ giá của đồng tiền. Các loại tiền tệ của hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới được phép thả nổi tự do sau sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods năm 1971.

Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái

Ngày 31/12/2015, NHNN đã ban hành Quyết định số 2730/QĐ-NHNN về việc công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ khác. Theo cơ chế này, tỷ giá trung tâm của VND với USD do NHNN công bố hàng ngày là cơ sở để các NHTM xác định tỷ giá mua, tỷ giá bán của VND với Đô la Mỹ.
Tỷ giá trung tâm được xác định trên cơ sở tham chiếu diễn biến tỷ giá bình quân gia quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, diễn biến tỷ giá trên thị trường quốc tế của một số đồng tiền của các nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư lớn với Việt Nam, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ. Cách thức điều hành tỷ giá mới cho phép tỷ giá biến động linh hoạt hàng ngày theo diễn biến cung cầu ngoại tệ trong nước, biến động trên thị trường thế giới, nhưng vẫn đảm bảo vai trò quản lý của NHNN theo định hướng điều hành chính sách tiền tệ.

Ưu nhược điểm của chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết

Ưu điểm 

– Phản ánh kịp thời các biến động, các xu thế kinh tế thế giới làm cho nền kinh tế quốc
gia hoà nhập vào tiến trình vận động chung của nền kinh tế thế giới.

– Tạo điều kiện tiền tệ cho cạnh tranh bình đẳng, buộc mọi nhà kinh doanh, người làm
kinh tế phải năng động trước thời cơ, thường xuyên học hỏi, động não để đánh giá các xu thế
kinh tế và đưa ra những quyết định đúng đắn kịp thời, có lợi nhất cho kinh doanh.

– Do tỷ giá thả nổi hoàn toàn do cung cầu ngoại tệ trên thị trường quyết định, các chính
phủ không hề có ý định can thiệp tỷ giá nên không cần phải có một quỹ bình ổn hối đoái, tiết
kiệm ngoại tệ phục vụ cho những mục đích khác.

Nhược điểm 

– Nền kinh tế trong nước luôn chịu ảnh hưởng của những cú sốc kinh tế thế giới, gây ra
những biến động lớn trong tỷ giá, tác động xấu tới sản xuất nội địa cũng như hoạt động ngoại
thương, làm mất lòng tin trong dân chúng về chế độ kinh tế chính trị trong nước.

– Nếu việc quản lý ngoại hối trong nước không chặt chẽ có thể gây ra những cú sốc về
cung cầu ngoại thương giả tạo (do hoạt động đầu cơ). Điều đó không phản ánh đúng bản chất
kinh tế trong một giai đoạn phát triển gây thiệt hại đến lợi ích chung.

– Độ rủi ro về biến động tỷ giá là rất cao đối với các nguồn thu nhập từ đầu tư nước
ngoài, nợ nước ngoài… Điều này gây trở ngại cho việc thiết lập một môi trường ổn định,
đáng tin cậy để thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là đối với những nhà kinh doanh xuất

Cám ơn các bạn đã dành thời gian để đọc bài viết trên nhipsongvietnam.com, like share nếu các bạn thích bài viết này,

Chúc các bạn may mắn!