Tỷ giá tiền Won lịch sử giao dịch qua các tháng các năm như thế nào ?

Lịch sử của giá hàng ngày KRW /VND kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được 

  • 1 Won Hàn Quốc = 21,614634410014 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên 

  • 1 Won Hàn Quốc = 10,647243686316 Đồng Việt Nam
Date KRW/VND
19.9043
19.9090
19.9119
19.8661
19.8661
19.9893
19.9982
19.9979
20.0208
20.0781
20.0489
20.0487
20.0102
20.1793
20.3640
20.3276
20.4532
20.4295
20.4295
20.4398
20.5139
20.4191
20.4503
20.4683
20.4341
20.4319
20.3541
20.3866
20.3511
20.2899
20.4112
20.3848
20.3848
20.4263
20.4462
20.3903
20.5133
20.4082
20.4071
20.4071
20.4281
20.4118
20.5080
20.4308
20.4270
20.3929
20.3930
20.5898
20.4861
20.5301