Tỷ giá Trung Quốc tại các ngân hàng BIDV- Eximbank-MaritimeBank-MBBank-Sacombank-SHB-Techcombank-TPBank-VietinBank

Tỷ giá Trung Quốc

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đồng Nhân Dân Tệ (¥) (CNY) trong nước hôm nay (07/05/2019)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CNY tại 9 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Đồng Nhân Dân Tệ (¥) (CNY)
+ Ngân hàng MaritimeBank đang mua tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 3.383 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Techcombank đang mua chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 3.310 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng TPBank đang mua tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3.417 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng SHB đang mua chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3.423 vnđ / 1 CNY

Ngân hàng bán ngoại tệ Đồng Nhân Dân Tệ (¥) (CNY)
+ Ngân hàng VietinBank đang bán tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 3.474 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 3.545 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng TPBank đang bán tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3.647 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3.545 vnđ / 1 CNY