Viêm ruột thừa cấp giải phẫu bệnh là gì?

Viêm ruột thừa cấp giải phẫu bệnh là một cáp cứu bụng ngoại khoa đứng hàng đầu. Theo Harvey I.P thì có từ  4 – 5 người/1000 dân, khoảng 6% dân bị trong đời sống của họ. Tỷ lệ phẫu thuật chiếm 30- 40% tổng số phẫu thuật cấp cứu bụng. Tại Bệnh viện Việt Đức mỗi  năm mổ trung bình 456 bệnh nhân; Bệnh viẹn 103  mỗi  năm trung bình mổ 150 bệnh nhân. Bệnh có thể gặp mọi lứa tuổi không kể trẻ em hay người lớn,  tỷ lệ độ tuổi bị  nhiều nhất là từ 20- 40 tuổi.

Viêm ruột thửa cấp giải phẫu bệnh và nguyên nhân cơ chế sinh bệnh

Đây là một bệnh căn học và sinh bệnh học ,nói chung vẫn chưa được khẳng định rõ ràng trong y khoa

Trên thế giới các chuyên gia cũng đưa ra một số giả thuyết giải thích như sau:

  1. Thuyết nhiễm khuẩn:

– Giải thích do nhiều loại VR gây viêm (chủ yếu là enterococus). Nhưng một số nghiên cứu đã không phân lập được VK ở RT trong thời kỳ đầu của quá trình viêm.vì vậy học thuyết cần được giải thích điều kiện để vi khuẩn xâm nhập và ruột thừa.

  1. Thuyết rối loạn vận động:

– Cho rằng vai trò quyết của VRTC là sự rối loạn nhu động mất trương lực cơ do đó bị ứ động phân làm tổn thương niêm mạc ruột thừa tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập phát triển. Thuyết này cũng không giải thích được nhiều trường hợp ruột thừa

  1. Thuyết rối loạn thần kinh vận mạnh:

– Là thuyết được giải thích nhiều nhất trong những năm gần đây:

– Cơ sở của VRTC là sự co mạch ruột thừa do tác động của thần kinh và kết quả cuối cùng là rối loạn dịnh dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển gây nên viêm ruột thừa cấp

Kể từ khi thuyết về Viêm ruột thừa cấp ra đời, nhiều nghiên cứu khác nhau về viêm ruột thừa cấp giải phẫu bệnh đã được đưa ra.

Viêm ruột thừa cấp giải phẫu bệnh và các phương pháp chẩn đoán bệnh

Đối với viêm ruột thừa cấp giải phẫu bệnh thì việc chẩn đoán sớm và mổ sớm có ý nghĩa hết sức quan trọng để làm giảm tỷ lệ biến chứng và tránh được tử vong. Việc nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện khi có dấu hiệu đau bụng phải bên dưới là vô cùng cần thiết để đảm bảo cho an toàn của bệnh nhân. Theo Số liệu 1996 thì tỷ lệ biến chứng 0 % trước 6 giờ, tăng lên 91,43% sau 72h và tỷ lệ bệnh nhân viêm phúc mạc vẫn cao 26,20 %.Theo Ricci có thể dao động từ 18- 41 %

– Các phương pháp chẩn đoán:

  1. Chẩn đoán bằng lâm sàng và xét nghiệm đơn giản:

2, Chẩn đoán bằng hình ảnh

  1. Các phương pháp chẩn đoán hỗ trợ: chẩn đoán bằng hình ảnh và chẩn đoán gây sang chấn.