Xem bảng giá chứng khoán trực tuyến sàn Upcom

Hiện nay trên các sàn giao dịch trên sàn FOC của CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT đã chính thức giao dịch cho sàn Upcom với mức vôn đã tham chiếu 120.000 đồng/cp tương đương với giá trị ban đầu vốn gần 1.550 tỷ đồng.

Tìm hiều một số quy định giao dịch UPCOM

1. Thời gian Giao dịch upcom

Phương Thức Giao Dịch Giờ Giao Dịch
Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận 9h00 đến 11h30
Nghỉ giữa phiên 11h30 đến 13h00
Khớp lệnh liên tục II và thỏa thuận 13h00 đến 15h00

2. Phương thức giao dịch

 • Phương thức khớp lệnh liên tục
 • Phương thức thỏa thuận

3. Nguyên tắc khớp lệnh

 • Mức ưu tiên về giá
 • Mức ưu tiền vê thời gian

4. Đơn vị giao dịch

 • Đối với lô chẵn: 100 cổ phiếu/trái phiếu
 • Đơn vị giao dịch lô lẻ có khối lượng từ 01 đến 99 cổ phiếu được thực hiện theo cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
 • Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận.
 • Giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.

5. Đơn vị yết giá

 • Mức giá niên yết đối với cổ phiếu khởi điểm là 100 đồng
 • Không quy định đơn vị yết giá đối với trái phiếu và giao dịch thỏa thuận

6. Biên độ dao động

 • Mức giá cổ phiếu mới để đăng ký trong các phiên giao dịch đầu tiên và có giao dịch trên 25 trong ngày biên động giao động trở lại mức giá chỉ áp dụng được  ± 40% so với giá tham chiếu.
 • Đối với cổ phiếu: ± 15%
 • Đối với trái phiếu: không quy định

Xem bảng giá chứng khoán trực tuyến sàn Upcom