Xem giá USD Hàn Quốc hôm nay giao dịch ở các ngân hàng Việt Nam

Đồng tiền Won (원) (Ký hiệu: ₩; code: KRW) đơn vị tiền tệ của người dân Hàn Quốc và 1 won chia thành 100 joen. Đồng tiền Won được ban hành bỡi ngân hàng trung ương Hàn Quốc có trụ sở chính ở Seoul.

Ngân hàng mua ngoại tệ Won Hàn Quốc (KRW) ở các ngân hàng trong nước hôm nay
1. Ngân hàng VietinBan hiện đang mua tiền mặt KRW với giá thấp nhất 17.55 vnđ / 1 KRW

2. Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản KRW với giá thấp nhất là: 18.60 vnđ / 1 KRW

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt KRW với giá cao nhất là: 18.60 vnđ / 1 KRW

+ Ngân hàng MBBank đang mua chuyển khoản KRW với giá cao nhất là: 19.35 vnđ / 1 KRW

Ngân hàng bán ngoại tệ Won Hàn Quốc (KRW)

+ Ngân hàng Vietcombank đang bán tiền mặt KRW với giá thấp nhất là: 20.27 vnđ / 1 KRW

+ Ngân hàng Vietcombank đang bán chuyển khoản KRW với giá thấp nhất là: 20.27 vnđ / 1 KRW

+ Ngân hàng MBBank đang bán tiền mặt KRW với giá cao nhất là: 24.07 vnđ / 1 KRW

+ Ngân hàng MBBank đang bán chuyển khoản KRW với giá cao nhất là: 24.07 vnđ / 1 KRW

Xem giá USD Hàn Quốc hôm nay giao dịch ở các ngân hàng Việt Nam
Bảng so sánh tỷ giá Won Hàn Quốc (₩) (KRW) tại 9 ngân hàng ở Việt Nam

Ngân hàng Mua Mua  Bán Bán 
BIDV 17,46 19,29 20,09
MaritimeBank 18,67 20,19
MBBank 18,92 21,66
Sacombank 19,15 20,78
SCB 19,25 21,30
Techcombank 23,00
TPBank 18,65 18,85 20,32
Vietcombank 17,75 18,75 20,27
VietinBank 17,65 19,09 20,45